Ordinace

Odborné ambulance společnosti FLYMEDICA, s.r.o. zahájily svou činnost 1.6. 2020. Základní prioritou našich lékařů je poskytování komplexních zdravotních služeb interním, kardiologickým a cévním pacientům, na úrovni odpovídající současným standardům medicíny. Vzhledem k pracovním zkušenostem lékařů a prolínající se všeobecně interní a kardiologické problematice tak můžeme nabídnout kromě všeobecné interní péče i dispenzární péči kardiologickým pacientům s pravidelnými echokardiografickými kontrolami. Rovněž nabízíme možnost provedení předoperačního vyšetření cestou všeobecného internisty. Těsná a vzájemná spolupráce internisty/kardiologa a angiologa je naší předností, zajišťuje maximální kvalitu zdravotní péče a komplexnost péče o kardiovaskulární onemocnění na jednom místě. V rámci angiologie poskytujeme komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientům s cévními problémy, ať už s postižením  tepen, žil či lymfatických cév.

V rámci onemocnění periferních tepen počínaje primární prevencí ischemické choroby DKK u diabetiků, přes klasické klaudikační formy  ICHDKK až po kritickou končetinovou ischémii DKK, dále diagnostiku a zajištění adekvátní léčby pacientům s akutní končetinovou ischémií, vyšetření karotid a vertebrálních tepen. Dále vyšetření a diferenciální diagnostiku otoků končetin, diagnostiku a léčbu chronické žilní insuficience DKK, žilních trombóz, povrchních flebitid či varikoflebitid a varixů.

Naši lékaři

MUDr. Jana Scheeová

MUDr. Arber Prifti