Nabízené zdravotní služby

Poskytujeme ambulantní i dispenzární interní a angiologickou péči.

Pacientům nabízíme tyto vyšetřovací metody:

 • ambulantní monitorace krevního tlaku – holter TK
 • holterovské vyšetření – EKG holter
 • echokardiografie – ECHO (hypertenze, dušnost, bolesti na hrudi, arytmie, šelest, otoky dolních končetin..)
 • komplexní, cílená interní/kardiologická vyšetření
 • předoperační vyšetření
 • dispenzarizace kardiologických pacientů (hypertenze, chlopenní vady, ICHS, stavy po IM, PCI a kardiochirurgických operacích..)
 • UZ vyšetření ischemické choroby tepen dolních i horních končetin, hlubokých a povrchových žil, karotických a vertebrálních tepen, abdominální aorty v rámci screeningu břišního aneurysmatu
 • doppler tepen a žil dolních i horních končetin
 • doppler břišní aorty a viscerálních tepen
 • DPPG (pletysmografie) – vyšetření žilní nedostatečnosti
 • vyšetření kapilární perfuze
 • vyšetření TOS (thoracic outlet syndrom)
 • diagnostika primárních/sekundárních vazospastických onemocnění
 • komplexní, cílená cévní vyšetření, dispenzarizace cévních pacientů