Pro pacienty

Vyšetřovací metody:

Duplexní ultrazvukové vyšetření tepen a žil

Neinvazivní vyšetření průchodnosti tepen a žil dolních nebo horních končetin a zhodnocení morfologických změn cévní stěny. Vyšetření poskytuje velmi podrobné a přesné zhodnocení zúženin či uzávěrů tepen.  V oblasti žilního řečiště je schopno detekovat hlubokou či povrchovou žilní trombosu a zhodnotit insuficienci chlopní v oblasti hlubokého či povrchového žilního systému. Vyšetření je nebolestivé, nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta, lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou nad cévními strukturami, které vyšetřuje.

UZ vyšetření karotid, vertebrálních tepen a tepen aortálního oblouku

Neinvazivní vyšetření průchodnosti přívodných mozkových tepen a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny. Vyšetření poskytuje velmi podrobné a přesné zhodnocení zúženin či uzávěrů tepen.  Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou nad cévními strukturami, které vyšetřuje. Nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Duplexní ultrazvukové vyšetření břišní aorty

Neinvazivní zhodnocení zúžení nebo patologického /aneurysmatického/ rozšíření břišní aorty a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny. Vyšetření je zaměřené především na vyloučení aneurysmatu břišní aorty a vyloučení stenotizace břišních tepen vyživující břišní orgány. Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou v oblasti břicha-především kolem pupku. Vyšetření vyžaduje spolupráci pacienta s krátkodobým zadržením dechu. Pacient musí před vyšetřením 8hodin lačnit, aby vyšetření nebylo znehodnoceno plynatostí v oblasti žaludku a střev.

ABI index – kotník a paže

Neinvazivní měření periferních kotníkových tlaků pro určení míry nedokrevnosti dolních končetin a výpočet indexu kotník-paže/ABI/. Vyšetření spočívá v nasazení manžety tlakoměru na pravou a následně levou horní končetinu, její nafouknutí a při postupném vypouštění určení systolického krevního tlaku za pomocí dopplerometrické sondy. Stejným způsobem se určí hodnota systolického krevního tlaku na dolních končetinách, na arteria tibialis posterior/ATP/ za kotníkem a arteria dorsalis pedis/ADP/ na dorsu nohy. Index kotník-paže/ABI/ se poté vypočte jako poměr vyššího tlaku na ATP či ADP ku vyššímu tlaku, který byl naměřen na horních končetinách.Index se určí zvlášť pro pravou a levou dolní končetinu a jeho normální hodnota musí být vyšší než 0,9. ABI index nižší než 0,9 svědčí pro zhoršené prokrvení dolních končetin, které je nejčastěji dáno aterosklerotickým postižením tepen,které vede k jejich zúžení či uzávěru. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Měření prstových a palcových tlaků – TBI

Pletysmografické stanovení hodnoty periferního tlaku v kapilárách prstů dolních nebo horních končetin a výpočet indexu palec-paže/TBI/. Provedení a princip vyšetření je velmi podobný jako vyšetření ABI. Vyšetření je indikováno především u diabetiků, kdy ABI vyšetření je limitováno mediokalcinosou tepen dolních končetin a proto je u velkého počtu těchto pacientů nehodnotitelné. TBI je u těchto pacientů objektivním měřítkem periferního prokrvení končetin. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Vyšetření úžinového syndromu -TOS

Neinvazivní pletysmografické vyšetření komprese nervově cévního svazku v oblasti pletence ramenního. Vyšetřovací čidlo/malá nafukovací manžetka/ se umístí na prsty vyšetřované horní končetiny a pak se provádějí dané pohybové manévry s hlavou a vyšetřovanou končetinou a zjišťuje se při kterém pohybu dochází ke stlačení tepny v nervově cévním svazku, což se na periferii projeví buď oslabením nebo vymizením sledovaných pulsních křivek. Tato metodika umožňuje přesně nejen určit typ úžinového syndromu ale i závažnost komprese svazku/kompletní x nekompletní/. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Vyšetření kapilární perfuze

Neinvazivní bezbolestné a rychlé měření závažnosti ischemie dolních či horních končetin měřením kapilárních pulsních křivek, které jsou snímány z konečků prstů pomocí fotopletysmografických čidel.Tato měření umožňují vyloučit nebo potvrdit nedokrvenost na prstech dolních a horních končetin a při přítomných barevných změnách na končetinách je toto vyšetření schopno určit míru ohrožení periferní cirkulace a přesně určit i tzv. kritickou končetinovou ischemii. U hraničních stavů pak je možno toto vyšetření provádět po zátěži,kde se dále upřesní klinická významnost vyšetřovaného problému. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Vyšetření INR u warfarinizovaných pacientů

Jednoduché a rychlé vyšetření koagulace warfarinizovaných pacientů z kapilární krve pacienta. Po odběru kapilární krve z prstu/vpich jehlou do bříška prstu/ je analyzátorem bezprostředně určena hodnota INR, podle které se upraví dávka Warfarinu pacienta. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.